Reklamace

FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ – REKLAMACE
dle článku 7 obchodních podmínek
Chcete-li reklamovat zakoupené zboží, můžete k tomu použít tento formulář. Vyplňte prosím následující údaje, vytiskněte a pošlete spolu s reklamovaným zbožím. Nemáte-li možnost tisku, můžete údaje poslat e-mailem (stačí zkopírovat do schránky a vložit do zprávy).  Neposílejte zboží na dobírku.
Zboží můžete vrátit také osobně na naší provozovně v pracovní dny od 8 do 16 hodin.
Reklamované oblečení přijímáme jen čisté.


Prodávající:
Internetový obchod: avantgard.cz
Společnost: V.style CZ s.r.o.
Sídlo a poštovní adresa: V Ráji 877, 530 02 Pardubice
E-mailová adresa: obchod@avantgard.cz
Telefonní číslo: 466 959 366


Kupující:
Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mail:
Telefon:
Číslo objednávky nebo faktury:
Datum prodeje:
Bankovní účet pro případné vrácení částky za reklamované zboží:


Označení reklamovaného zboží: ….................................................................................................................... 
Popis závady: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Obsah balení při předání: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Preferovaný způsob vyřízení reklamace: oprava / výměna (nevyhovující škrtněte nebo smažte) 


…..........................................................................
Datum a podpis (v případě, že formulář tisknete)